Архив телевизионни програми

Програма на телевизиите за 09 Януари 1963 година

Първа програма

19:00
За средношколците: Знание и сръчност
19:40
По света и у нас
20:15
Република на четири реки - филмов очерк
20:35
С пулса на времето - разговор за съвременната българска литература
20:55
Полковник Шабер - френски игрален филм
22:25
Новини