Архив телевизионни програми

Програма на телевизиите за 26 Януари 1963 година

Първа програма

19:00
За децата - мултфилм
19:10
Дружно, пионери!
19:30
По света и у нас
20:05
За мадежта: “Класно в 21.30” - филмов очерк
20:15
Телевизионен театър: “Веселата вдовица” - оперета от Лехар
22:15
Новини